شرکت کاوین

  • تاریخ : ۱۰ام آبان ۱۳۹۷

پیش‌زمینه‌های آداب همبستری در اسلام

آداب همبستری در اسلام، رابطه زناشويی را ارتباطی نه از سر اجبار كه از روی علاقه و عشق می‌داند. در واقع در اسلام همواره بر داشتن یک ارتباط پر نشاط و دو جانبه میان زن و مرد تاکید شده است. همچنین آداب مذکور به این نکته اشاره می‌کند که در حین برقراری رابطه نباید هیچ کدام از طرفین تنها به فكر ارضای خود باشند. بلکه باید با فراهم نمودن شرايط مناسب موجبات زيباتر شدن لحظاتی که در کنار یکدیگر می‌گذرانند را فراهم کنند.

این آداب، مقدمات لازم برای برقراری رابطه و ایجاد عمل آمیزش را بسیار مهم می‌داند. در واقع هر کدام از طرفین باید با رفتارهای عاشقانه‌ی خود موجبات آمادگی هرچه بيشتر همسرشان برای شروع رابطه را فراهم آورند. در روايات مذهبی این موضوع كه زن و شوهر بدون در پیش گرفتن برخی مقدمات لازم وارد عمل آميزش شوند، به شدت نهی شده است. در مجموع انجام گپ و گفت محبت آمیز همراه با مقداری نوازش عاشقانه جزو پیش زمینه‌های لازم برای برقراری رابطه‌ی جنسی است و ارزشی بیش از یک عمل زناشویی دارد.