شرکت کاوین

  • تاریخ : ۲ام مرداد ۱۳۹۷

به گزارش ایسنا، هوشنگ عشایری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کل بافت‌های هدف طرح بازآفرینی شهری ۲۷۰۰ محله بوده که شامل ۱۴۱ هزار هکتار اراضی شهری است.
وی ادامه داد: این طرح در ۵۴۳ شهر کشور اجرایی و عملیاتی می‌شود.
عشایری اضافه کرد: حدود ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در این بافت‌ها زندگی می کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه ۱۳۳۴ محله با ۶۶ هزار هکتار اراضی شهری در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: توان افزایی اقتصادی و اجتماعی ساکنین هدف طرح، توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی و نوسازی و مقاوم سازی مسکن در این رابطه پیگیری می‌شود.