شرکت کاوین

  • تاریخ : ۱۳ام تیر ۱۳۹۷

برترین ها: عطاالله مهاجرانی، فعال سیاسی در پاسخ به انتقاد های کیهان از ستون نویسی وی در یکی از روزنامه ها در توییتر خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. مهاجرانی نوشت:

«تیراژ کیهان تقریبا به اندازه تعداد اعضاء کانال تلگرام مکتوب و ده درصد١٠٪ فالوئر هاى صفحه تویتر اینجانب است، با کدام پشتوانه خود را نماینده أفکار عمومى مى خواند!؟ نوشته است فشار أفکار عمومى مخالف درج مقاله هاى اینجانب است.»

مهاجرانی: مخاطبان کیهان، ۱۰ درصد فالوئر‌های من هم نیستند